Tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne i ustne to kolejny obszar naszej działalności, o który poszerzyliśmy naszą ofertę w ramach dążenia do zapewnienia klientom kompleksowej obsługi językowej. Oprócz metodyków oraz lektorów języków obcych, na stałe współpracujemy z grupą profesjonalnych tłumaczy wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach. Oferujemy tłumaczenia pisemne i konferencyjne ze wszystkich języków europejskich oraz, na specjalne zamówienie, z języków mniej popularnych i egzotycznych.

Tłumaczenia pisemne

Zakres: wszelkie tłumaczenia pisemne obejmujące instrukcje obsługi, dokumentację techniczną, umowy, oferty, certyfikaty, normy, prezentacje multimedialne, strony internetowe, oprogramowanie, korespondencję, wewnętrzną dokumentację przedsiębiorstwa i wiele innych.

 

 

 

 

 

Realizacja:

 • podstawą rozliczenia jest stroną tłumaczeniowa, czyli 1800 znaków ze spacjami, a w przypadku tłumaczeń przysięgłych 1125 znaków ze spacjami;
 • wycena w oparciu o liczbę znaków w dokumentach źródłowych;
 • tłumaczenia wykonywane w trybie normalnym (do 5 stron/dzień), przyspieszonym (do 7 stron/dzień) oraz ekspresowym (do maksymalnie 10 stron/dzień);
 • przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania typu CAT (computer-assisted translation); zapewniającego najwyższą jakość oraz spójność tłumaczonego tekstu;
 • weryfikacja przeprowadzana przez drugiego tłumacza;
 • pełne odwzorowanie szaty graficznej tłumaczonych tekstów;
 • dostarczenie tłumaczenia klientowi w wersji papierowej lub dowolnym formacie elektronicznym;
 • gwarancja zachowania poufności danych.

Tłumaczenia ustne

Zakres: spotkania biznesowe, konferencje, wykłady, szkolenia, wizyty zagranicznych kontrahentów, przemówienia i wiele innych.

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja:

 • podstawą rozliczenia są czterogodzinne bloki (4h), przy czym każdy rozpoczęty blok traktowany jest jako cały;
 • dodatkowo klient pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania tłumaczy;
 • w zależności od rodzaju zlecenia tłumaczenia ustne realizowane są w formie symultanicznej (kabinowej), konsekutywnej, liaison lub chuchotage;
 • klient w miarę możliwości dostarcza materiały, które umożliwiają rzetelne i merytoryczne przygotowanie do pracy;
 • Ling Project zapewnia pełne wsparcie w zakresie wyboru formy tłumaczenie ustnego, ustalenia wymaganej liczby tłumaczy oraz doprecyzowania wszelkich pozostałych aspektów mających wpływ na udaną realizację zlecenia;
 • w przypadku tłumaczeń symultanicznych w cenie zapewniamy wynajem kabin i sprzętu oraz pełną obsługę techniczną;
 • gwarancja zachowania poufności.

Tłumaczenia

Ze względu na fakt, że każde tłumaczenie, ustne lub pisemne, różni się pod względem tematyki, zakresu specjalistycznego słownictwa, czasu pracy i nakład sił jakie trzeba na nie poświęcić, zlecenia tego typu zawsze wyceniamy indywidualnie. Nasze usługi w tym zakresie realizowane są zgodnie z wszelkimi zasadami dobrej praktyki i profesjonalnego warsztatu tłumaczeniowego, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego stosunku jakości do ceny. Zapraszamy do współpracy!

Złóż zapytanie ofertowe


Złóż zapytanie ofertowe