Język angielski biznesowy – POZNAŃ I OKOLICE

Prowadzanie negocjacji, rozmów telefonicznych czy codziennej korespondencji mailowej z partnerami z zagranicy przy niedostatecznej znajomości języka obcego niesie ze sobą ryzyko nieporozumień wynikających z mało precyzyjnej komunikacji, może być przyczyną strat wizerunkowych oraz źródłem dodatkowego stresu. Na kursach organizowanych przez Ling Project z Poznania można opanować język angielski biznesowy, co pozwala na wyeliminowanie tych problemów, daje większą pewność siebie oraz lepsze możliwości wykorzystania kontaktów z zagranicznymi kontrahentami.

Nasze zajęcia z języka angielskiego biznesowego prowadzone są w Poznaniu, na terenie całego miasta i okolic, w dowolnym miejscu, bez względu na to, czy jest to siedziba firmy czy mieszkanie prywatne. Organizujemy zajęcia indywidualne z języka obcego, warsztaty online oraz lekcje grupowe. Kurs języka angielskiego odbywa się według planu uzgodnionego z klientem, który przygotowany zostaje w oparciu o analizę potrzeb i zgodnie z poziomem zaawansowania kursantów.

Angielski biznesowy / Business English

Cel:Aby odpowiedzieć na potrzeby osób dorosłych, które pragną płynnie posługiwać się językiem angielskim w celach zawodowych, w ramach naszej oferty przygotowaliśmy trzy rodzaje szkoleń:

 • kurs języka angielskiego – ogólne,
 • kurs języka angielskiego biznesowego – specjalistyczny,
 • warsztaty komunikacyjne.

Co wyróżnia kurs języka angielskiego Ling Project?

 • niezależnie od rodzaju wybranego szkolenia z zakresu biznesowego języka angielskiego, celem szkoły z Poznania zawsze jest intensywny rozwój praktycznych umiejętności komunikacyjnych, czyli rozumienia ze słuchu oraz swobodnego wypowiadania się z wykorzystaniem niezbędnego słownictwa specjalistycznego;
 • zakres materiału zawsze jest dopasowywany do potrzeb klienta korporacyjnego lub instytucjonalnego – kurs języka angielskiego obejmuje zakres specjalistycznego słownictwa charakterystycznego dla konkretnej branży oraz profilu działalności przedsiębiorstwa;
 • zajęcia są zawsze bardzo intensywne, angażujące i mają wymiar czysto praktyczny – wszystkie formy aktywności mają na celu symulowanie sytuacji, z którymi słuchacze mają styczność w życiu zawodowym;
 • oprócz nowoczesnych podręczników, podczas kursu języka obcego wykorzystywane są materiały autorskie Ling Project oraz materiały autentyczne, często dostarczane przez samych słuchaczy;
 • w większości przypadków w cenie szkolenia zapewniony jest dostęp do platformy e-learningowej;
 • zajęcia mogą odbywać się online lub w siedzibie klienta w Poznaniu i jego okolicach – angielski biznesowy to w naszym przypadku zapewnienie maksymalnej elastyczności, tak aby możliwe było pogodzenie nauki z obowiązkami zawodowymi;
 • dajemy możliwość wyboru zajęć z rodzimym lektorem lub, najczęściej na wyższych poziomach zaawansowania, z native speakerem;
 • szkolenia są zawsze szczegółowo monitorowane i w miarę potrzeby modyfikowane, aby mieć pewność, że założone cele są realizowane;
 • każdy kurs języka obcego kończy się egzaminem oraz wystawieniem certyfikatu, który potwierdza ukończenie szkolenia oraz osiągnięty poziom;
 • język angielski biznesowy dostępny jest w Poznaniu i jego okolicach na poziomach od A2 do C1.

Język angielski biznesowy – POZNAŃ I OKOLICE

Kursy języka angielskiego dla biznesu organizowane są przez Ling Project w taki sposób, aby w największym możliwym stopniu przekładały się na postępy w zakresie kompetencji komunikacyjnych. Naszym nadrzędnym celem jest to, aby nasi kursanci potrafili prowadzić rozmowy handlowe, negocjacje, korespondencję mailową i w końcu poczuli, że są samodzielnymi użytkownikami języka obcego, umiejącymi się skutecznie komunikować w kontekście zawodowym.

Oferujemy różne formy zajęć języka obcego, z których klient może wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie:

 • kurs grupowy języka angielskiego;
 • kurs indywidualny języka angielskiego z dojazdem do klienta w Poznaniu i jego okolicach;
 • kurs języka angielskiego biznesowego online.

Prowadzone przez nas kursy języka angielskiego mogą obejmować różnorodne zakresy tematyczne, w zależności od branży klienta. Proponujemy dedykowane szkolenia skupiające się na słownictwie i specyfice z dziedzin:

 • marketing, reklama, PR;
 • negocjacje, coaching;
 • HR, zarządzanie;
 • IT;
 • inżynieria;
 • sprzedaż;
 • prawo;
 • finanse, inwestycje, ubezpieczenia etc.

Na zajęciach z języka angielskiego biznesowego prowadzonych w Poznaniu i jego okolicach skupiamy się na:

 • poszerzeniu słownictwa branżowego;
 • wiedzy z zakresu gramatyki języka obcego;
 • rozwoju umiejętności komunikacyjnych – słuchanie i mówienie;
 • rozumieniu i analizie tekstu czytanego i słuchanego;
 • wypowiedziach pisemnych.

W zależności od potrzeb klienta proponujemy kursy o różnej intensywności:

 • standardowy kurs języka angielskiego obejmujący jedne lub dwa zajęcia tygodniowo 60 lub 90 minut,
 • intensywny kurs języka obcego w ramach którego jednostki zajęć mogą być dłuższe i odbywać się częściej, niż ma to miejsce w przypadku kursu standardowego.

Złóż zapytanie ofertowe


Złóż zapytanie ofertowe