Polski dla obcokrajowców

Kursy języka polskiego dla obcokrajowców organizowane przez Ling Project z siedzibą w Poznaniu prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie nauczania języka polskiego jako języka obcego. Lektorzy dbają o to, aby każdy kurs polskiego dla obcokrajowców w jak największym stopniu prowadzony był w tym języku, jednak, jeśli zachodzi potrzeba, porozumiewają się z kursantami w ich języku ojczystym lub w języku angielskim. Nasza oferta szkoleń obejmuje cztery podstawowe pozycje.

Polski ogólny

Cel: rozwój umiejętności komunikacyjnych w oparciu o zakresy tematyczne charakterystyczne dla języka codziennego. Szkolenia z języka polskiego ogólnego dla obcokrajowców są szczególnie popularne wśród kursantów na niższych poziomach zaawansowania.

Realizacja:

 • nacisk na rozwój kompetencji komunikacyjnych, tzn. umiejętności wypowiadania się i rozumienia ze słuchu w połączeniu z intensywną nauką słownictwa;
 • z wykorzystaniem materiałów autentycznych oraz podręcznika;
 • egzamin końcowy oraz certyfikat określający osiągnięty poziom;
 • czas realizacji: minimum pół roku;
 • kurs ogólny dostępny jest na poziomach od A0 do C1.

Polski biznesowy

Cel: rozwój umiejętności komunikacyjnych w środowisku zawodowym w oparciu o tematykę charakterystyczną dla ogólnego języka biznesowego. Na kursy polskiego biznesowego dla obcokrajowców uczęszczają najczęściej osoby na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym.

 

Realizacja:

 • nacisk na rozwój kompetencji komunikacyjnych, tzn. umiejętności wypowiadania się i rozumienia ze słuchu w oparciu o intensywną naukę ogólnego słownictwa biznesowego;
 • z wykorzystaniem biznesowych materiałów autentycznych, również tych dostarczanych przez słuchaczy, oraz podręcznika;
 • egzamin końcowy oraz certyfikat określający osiągnięty poziom;
 • czas realizacji: minimum pół roku;
 • na poziomach od A2 do C1.

Warsztaty komunikacyjne

Cel: warsztaty komunikacyjne z języka polskiego dla obcokrajowców mają na celu rozwój
w zakresie określonych sposobów komunikowania się przydatnych w sytuacjach zawodowych, np. negocjacje, prezentacje i wystąpienia publiczne, rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa itp.

 

 

Realizacja:

 • nacisk na rozwój kompetencji komunikacyjnych i leksykalnych oraz czysto praktyczne wykorzystanie języka;
 • z wykorzystaniem materiałów autorskich Ling Project;
 • certyfikat ukończenia kursu;
 • szkolenie realizowane w formie warsztatowej, podzielone na kilka odrębnych sesji. Doskonale sprawdza się jako uzupełnienie i urozmaicenie naszych pozostałych szkoleń z języka polskiego dla obcokrajowców;
 • na poziomach od A2 do C1.

Zajęcia kompetencyjne

Cel: rozwój w obrębie jednego obszaru kompetencji językowej, który wymaga szczególnej uwagi i dodatkowej pracy.

 

 

 

 

Realizacja:

 • spotkania w całości poświęcone rozwijaniu jednej określonej kompetencji językowej, tzn. konwersatoria, zajęcia gramatyczne lub fonetyczne, zajęcia rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu itd.;
 • z wykorzystaniem materiałów autorskich Ling Project oraz podręcznika;
 • szkolenie realizowane w formie warsztatowej (kilka osobnych sesji) lub regularnie, równolegle do zajęć w ramach innych szkoleń znajdujących się w naszej ofercie;
 • zajęcia kompetencyjne z języka polskiego dla obcokrajowców są organizowane na poziomach od A0 do C1.

Polski dla obcokrajowców

Każdy kurs dla obcokrajowców, organizowany przez Ling Project z siedzibą w Poznaniu, to doskonałe rozwiązanie dla osób, które decydują się na stałe lub tymczasowo realizować swoje cele zawodowe w Polsce. Są to szkolenia szczególnie popularne wśród kadry zarządzającej średniego i wysokiego szczebla międzynarodowych przedsiębiorstw posiadających swoje oddziały w naszym kraju. Dzięki kursom języka polskiego dla obcokrajowców Ling Project osoby te są w stanie lepiej komunikować się i nawiązywać bliższe relacje ze współpracownikami. Gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami już dziś.

Złóż zapytanie ofertowe


Złóż zapytanie ofertowe