Hiszpański dla firm

W ramach zróżnicowanej oferty kursów języka hiszpańskiego dla firm dostępne są cztery pozycje, które, podobnie jak w przypadku innych języków, mogą być dowolnie modyfikowane oraz uzupełniane o dodatkowe elementy. Organizujemy zarówno szkolenia z języka ogólnego, hiszpańskiego biznesowego, a także szkolenia specjalistyczne, które są dostosowywane do indywidualnych wymagań oraz potrzeb naszych klientów. To jedynie podstawowy podział kursów, jakie możemy poprowadzić w Państwa firmie. Naszym celem zawsze jest jak najlepsze dostosowanie formuły szkolenia do potrzeb pracowników. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb, wraz z klientem dobieramy typ, poziom oraz intensywność szkolenia z języka hiszpańskiego dla firm.

Hiszpański Ogólny

Cel: tego rodzaju szkolenia są przeznaczone dla kursantów na niższych poziomach zaawansowania. Ogólne kursy hiszpańskiego dla firm nastawione są na rozwój wszystkich sprawności językowych, w oparciu o tematykę charakterystyczną dla języka codziennego.

 

 

 

Realizacja:

 • nacisk na rozwój wszystkich podstawowych kompetencji językowych, kursanci rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne w kontekście tematyki charakterystycznej dla języka ogólnego;
 • nauka odbywa się z wykorzystaniem autorskich materiałów dydaktycznych Ling Project oraz podręcznika;
 • kursanci otrzymują dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej;
 • egzamin końcowy oraz certyfikat określający osiągnięty poziom;
 • czas trwania zajęć: minimum sześć miesięcy;
 • ogólny hiszpański dla firm jest prowadzony na poziomach od A0 do C1.

Hiszpański Biznesowy

Cel: kursanci rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne w kontekście tematyki charakterystycznej dla ogólnego języka biznesu. Kurs hiszpański biznesowy został opracowany z myślą o słuchaczach na poziomie zaawansowanym i średniozaawansowanym.

 

 

Realizacja:

 • zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o naukę słownictwa biznesowego – głównie umiejętności rozumienia ze słuchu i swobodnego wypowiadania się;
 • w trakcie tego szkolenia wykorzystujemy podręcznik, materiały dostarczane przez słuchaczy, a także biznesowe materiały autentyczne;
 • szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu określającego osiągnięty poziom;
 • czas trwania szkolenia wynosi minimum pół roku;
 • kurs hiszpański biznesowy realizujemy na kilku poziomach zaawansowania: od A2 do C1.

Warsztaty Komunikacyjne

Cel: rozwój umiejętności komunikacyjnych w kontekście różnych sposobów porozumiewania się w określonych sytuacjach zawodowych, takich jak prezentacje, negocjacje, wystąpienia publiczne, rozmowy telefoniczne, itp.

 

 

 

Realizacja:

 • szczególny nacisk kładziemy na rozwój kompetencji komunikacyjnych i leksykalnych;
 • wykorzystujemy materiały autorskie Ling Project;
 • warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu;
 • zajęcia odbywają się w wygodnej formie warsztatowej i są podzielone na kilka sesji. Świetnie sprawdzają się jako uzupełnienie pozostałych kursów dostępnych w ofercie Ling Project;
 • warsztaty komunikacyjne prowadzimy na poziomach od A2 do C1.

Zajęcia Kompetencyjne

Cel: doskonalenie umiejętności w zakresie jednego obszaru kompetencji językowej, mające na celu rozwój np. umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, pisania, itp.

 

 

 

Realizacja:

 • spotkania poświęcone są w całości ćwiczeniu umiejętności w kontekście jednego obszaru językowego – konwersatoria, zajęcia fonetyczne, gramatyczne, podnoszące umiejętność rozumienia ze słuchu;
 • podczas zajęć wykorzystujemy podręcznik oraz nasze autorskie materiały szkoleniowe;
 • kurs może być realizowany zarówno w formie warsztatowej (kilka osobnych sesji), jak również w postaci regularnie odbywających się spotkań – równolegle z innymi zajęciami z naszej oferty;
 • zajęcia kompetencyjne Ling Project są prowadzone na poziomach od A0 do C1.

Kursy hiszpańskiego dla firm

W ramach kursu języka hiszpańskiego w firmie pracownicy mogą rozwijać kompetencje językowe, a także otrzymują od pracodawcy dodatkowy czynnik motywujący. Przedsiębiorstwo realizuje tym samym wewnętrzne plany rozwoju pracowników przygotowane przez działy HR, z którymi Ling Project blisko współpracuje na każdym etapie szkolenia. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów hiszpańskiego dla firm!

Złóż zapytanie ofertowe


Złóż zapytanie ofertowe