Kursy i szkolenia językowe dla firm

Głównym obszarem naszej działalności, którą prowadzimy przede wszystkim na terenie Poznania i jego okolic, jest organizowanie efektywnych szkoleń językowych dla firm i instytucji. Długoletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, których celem jest opanowanie i aktywne wykorzystywanie języka obcego w środowisku zawodowym, daje nam wyczerpujący obraz potrzeb naszych kursantów. Tym co nas wyróżnia jest prawdziwie zindywidualizowane podejście do klienta. Nasze szkolenia językowe dopasowujemy do profilu działalności, potrzeb oraz możliwości Państwa zespołu. Dzięki temu oferta kursów językowych dla firm Ling Project jest w pełni dostosowana do wymogów klientów korporacyjnych i instytucjonalnych i tym samym zapewnia rozwiązania szkoleniowe gwarantujące osiągnięcie widocznych i trwałych rezultatów.

Nasze kursy i szkolenia dla firm realizujemy w oparciu o następujące założenia:

Dla osób dorosłych

Tematyka naszych szkoleń językowych, materiały oraz metody dydaktyczne są dostosowane do potrzeb osób w grupie wiekowej 20+ pragnących korzystać z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i polskiego w celach zawodowych;

Z wykorzystaniem skali CEFR

Nasze kursy językowe dla firm poprzedza określenie początkowego oraz docelowego poziom kompetencji uczestników w oparciu o sześciostopniowy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego przyjęty przez Radę Europy (Common European Framework of Reference);

z rodzimym lektorem lub native speakerem

Wybór specjalistów prowadzących szkolenia językowe dla firm jest uzależniony przede wszystkim od poziomu zaawansowania, potrzeb oraz celów, jakie pragną osiągnąć nasi klienci;

e-learning jako uzupełnienie

Uzupełnieniem zajęć stacjonarnych w ramach kursu językowego jest dostęp do platformy e-learningowej, dzięki której uczestnicy mogę samodzielnie rozwijać umiejętności językowe;

indywidualnie lub w małych grupach

Najważniejsze jest dla nas maksymalne zaangażowanie kursantów i troska o komfort nauki, dlatego zajęcia prowadzimy zarówno w kilkuosobowych grupach, jak również indywidualnie;

w siedzibie klienta lub online

Nasi lektorzy prowadzący szkolenia językowe dla firm dojeżdżają do miejsca pracy kursantów na terenie Poznania i jego okolic lub wykorzystują w tym celu wirtualne klasy, profesjonalne narzędzie zapewniające pełną interakcję nauczyciela z uczniami;

elastyczność czasowa

Sposób w jaki organizujemy nasze kursy językowe dla firm daje nieograniczone możliwości zaplanowania wymiaru i częstotliwości zajęć. Wszystko uzależnione jest od po-trzeb Klienta;

konkretne cele i weryfikacja

Szkolenia językowe organizowane przez Ling Project są zawsze poprzedzone precyzyjną analizą potrzeb i aktualnego poziomu kursantów. Na jej podstawie opracowywany jest plan kursu, którego skuteczność jest na bieżąco monitorowana;

administracja i monitorowanie szkoleń

Zleceniodawcom udostępniamy szeroki zestaw narzędzi umożliwiających monitorowa-nie nauki pod względem frekwencji, wyników z egzaminów, postępów oraz zaanga-żowania kursantów.

Szkolenia językowe dla firm

Podstawowa oferta naszych kursów językowych dla firm obejmuje trzy najbardziej popularne języki europejskie, tzn. szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego, oraz kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Ponieważ zawsze wychodzimy na przeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów, na specjalne życzenie organizujemy również szkolenia z języków mniej popularnych i egzotycznych.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszych szkoleń językowych dla firm!

Angielski dla firm

Ponieważ język angielski to współczesna lingua franca, a jego znajomość jest jedną z podstawowych kompetencji, jakiej pracodawcy oczekują od pracowników i kandydatów, na tę część naszej oferty położyliśmy największy nacisk. Oprócz tradycyjnych szkoleń z zakresu języka ogólnego i biznesowego nasza oferta kursów językowych dla firm obejmuje przede wszystkim szkolenia specjalistyczne typu ESP, English for Specific Purposes, skupiające się na słownictwie i tych aspektach języka, które wykorzystywane są w konkretnej branży, np. angielski w IT, angielski prawniczy, angielski medyczny itp. Angielski dla firm

Niemiecki dla firm

Język niemiecki to drugi najbardziej popularny język europejski wykorzystywany w kontaktach biznesowych nie tylko z kontrahentami z niemieckiego obszaru językowego. Ze względu na fakt, że jest to oficjalny język korporacyjny wielu przedsiębiorstw działających na całym świecie, szczególnie w branży motoryzacyjnej i finansowej, poziom jego znajomości jest wciąż istotnym kryterium selekcji kandydatów w procesie rekrutacji. Podobnie jak w przypadku języka angielskiego, w tym zakresie również oferujemy specjalistyczne szkolenia językowe dla firm. Niemiecki dla firm

Hiszpański dla firm

Najbardziej popularny obecnie język romański, który pod względem zainteresowania jego nauką zdecydowanie wyprzedził język francuski. Znajomość języka hiszpańskiego umożliwia prowadzenie kontaktów biznesowych nie tylko z kontrahentami europejskimi, ale przede wszystkim z tym mającymi swoje siedziby w Ameryce Południowej i Łacińskiej. W ramach oferty kursów języka hiszpańskiego Ling Project oferuje przede wszystkim szkolenia ogólne, biznesowe oraz uzupełniające, skupiające się na konkretnych obszarach kompetencji językowej. Hiszpański dla firm

Polski dla obcokrajowców

Coraz większa liczba obcokrajowców na stałe lub tymczasowo przebywających w naszym kraju decyduje się na naukę języka polskiego. W odpowiedzi na ich potrzeby Ling Project przygotował osobny pakiet kursów języka polskiego jako języka obcego . Polski dla obcokrajowców

Złóż zapytanie ofertowe


Złóż zapytanie ofertowe