Konsulting językowy

Aby zapewnić naszym klientom kompleksową obsługę językową, naszą ofertę rozszerzyliśmy o dodatkowe usługi konsultingowe, które stanowią doskonałe uzupełnienie usług szkoleniowych. Dopasowane są one przede wszystkim do potrzeb działów HR, którym zapewniamy specjalistyczne wsparcie, gdy zachodzi potrzeba oceny lub zaplanowania rozwoju umiejętności językowych pracowników. Nasze usługi konsultingowe to:

Audyt językowy

Cel: Ocena poziomu znajomości języka u pracowników w kontekście ich aktualnych potrzeb językowych wynikających z natury piastowanego stanowiska. Bezpłatny audyt zawsze przeprowadzamy jest w ramach realizowanych przez nas szkoleń językowych – przed oraz po ich zakończeniu.

 

 

 

Realizacja:

 • może dotyczyć poziomu znajomości jednego lub kilku języków obcych;
 • możliwość ustalenia zakresu badanych kompetencji, np. ogólny poziom znajomości języka, audyt szczegółowy z podziałem na poszczególne obszary kompetencji językowej, audyt specjalistyczny sprawdzający znajomość języka branżowego itd.;
 • badanie przeprowadzane w formie testu oraz rozmowy;
 • może być zrealizowany dla jednego pracownika, działu lub całej organizacji;
 • wyniki przekazywane Klientowi w formie szczegółowego raportu zawierającego zalecenia szkoleniowe oraz inne dalsze działania korygujące.

Usługi rekrutacyjne

Cel: Ocena poziomu znajomości języka u rekrutowanych kandydatów z uwzględnieniem istotnych aspektów pracy na docelowym stanowisku.

 

 

 

 

 

 

Realizacja:

 • podobnie jak w przypadku audytu językowego, możliwość ustalenia zakresu badanych kompetencji, np. ogólny poziom znajomości języka lub bardziej szczegółowe badanie z podziałem na poszczególne obszary kompetencji językowej z uwzględnieniem znajomości słownictwa specjalistycznego itd.;
 • w zależności od potrzeb klienta, badanie przeprowadzane w formie rozmowy, której uzupełnieniem może być test pisemny;
 • duża elastyczność w zakresie formy, w jakiej przeprowadzone jest badanie; rozmowy i testy mogą być prowadzone przez naszych pracowników „na żywo”, jako część rozmowy rekrutacyjnej, lub online w innym dogodnym terminie;
 • wyniki przekazywane Klientowi w formie szczegółowego raportu opisującego poziom oraz mocne i słabe strony kandydata w kontekście wymagań stawianych przez pracodawcę.

Indywidualny plan rozwoju językowego

Cel: Szczegółowe zaplanowanie, monitorowanie oraz regularne wdrażanie indywidualnego planu rozwoju językowego. Usługa przewidziana przede wszystkim dla kadry zarządzającej.

 

 

 

 

 

Realizacja:

 • regularne, indywidualne sesje z metodykiem odbywające się najczęściej raz w miesiącu;
 • spotkania te odbywają się równolegle do regularnych zajęć z lektorem;
 • indywidualna opieka metodyka polega na omawianiu czynionych postępów i trudności, na jakie napotykają kursanci, oraz wyznaczaniu kolejnych celów krótkoterminowych. Metodyk omawia z podopiecznym zakres przerabianego materiału, który w zależności od aktualnych potrzeb kursanta może być modyfikowany, oraz doradza, w jaki sposób zdobyta wiedza może zostać wykorzystana w życiu zawodowym i prywatnym. Metodyk zapewnia w również dodatkowe wsparcie w zakresie technik i strategii uczenia się;
 • wyniki przekazywane Klientowi w formie zwięzłego raportu z każdego spotkania oraz szczegółowego raportu opracowywanego po zakończeniu programu.

Konsulting językowy

W ramach naszych usług konsultingowych zapewniamy przede wszystkim fachową wiedzę specjalistyczną, która pozwala na lepsze ukierunkowanie działań prowadzonych przez specjalistów HR. Co zrozumiałe, powyższa lista to tylko podstawowe pozycje, które najczęściej pojawiają się w zapytaniach ofertowych. Jeśli Państwa firma posiada konkretne, indywidualne potrzeby w tym zakresie, gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami. Na pewno zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby przygotować dla Państwa usługę skrojoną na miarę.

Złóż zapytanie ofertowe


Złóż zapytanie ofertowe