Niemiecki dla firm

Ling Project Poznania prowadzi kursy niemieckiego dla firm. Ofertę kierujemy zarówno do małych, jak i dużych przedsiębiorców oraz instytucji publicznych, organizując szkolenia z niemieckiego biznesowego, specjalistycznego, a także zajęcia kompetencyjne oraz warsztaty komunikacyjne. Ich celem jest przygotowanie kursantów m.in. do kontaktów z niemieckojęzycznymi kontrahentami (korespondencje, rozmowy telefoniczne, spotkania biznesowe itp.). Oferta naszych kursów języka niemieckiego dla firm obejmuje pięć podstawowych pozycji. W miarę potrzeby można je modyfikować i uzupełniać o dodatkowe elementy. Dzięki temu kurs języka niemieckiego w Państwa firmie może być jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb pracowników.

Alltagsdeutsch / Niemiecki Ogólny

Cel: ten kurs niemieckiego dla firm jest najbardziej popularny wśród uczestników na niższych poziomach zaawansowania. Zajęcia rozwijają umiejętności komunikacyjne w zakresie tematyki charakterystycznej dla języka codziennego.

 

 

 

 

Realizacja:

 • nacisk położony na szybkie oraz efektywne opanowanie umiejętności wypowiadania się i rozumienia ze słuchu wraz z intensywną nauką słownictwa;
 • zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów Ling Project oraz podręcznika;
 • dostęp do nowoczesnej platformy online zapewniony w cenie;
 • kurs kończy się egzaminem końcowym oraz uzyskaniem certyfikatu, który określa poziom osiągnięty przez kursanta;
 • szkolenie trwa minimum pół roku;
 • kurs ogólny niemiecki na firm jest prowadzony na poziomach od A0 do C1.

Wirtschaftsdeutsch / Niemiecki Biznesowy

Cel: kurs niemiecki biznesowy jest przeznaczony dla osób na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym. Szkolenie ma na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie ogólnego języka biznesowego wykorzystywanego w środowisku zawodowym.

 

 

 

Realizacja:

 • kurs jest nastawiony na komunikację w kontekście biznesowym, a zajęcia prowadzone są w ten sposób, aby przede wszystkim rozwijać u uczestników umiejętność wypowiadania się i rozumienia ze słuchu, nacisk kładziony jest również na naukę ogólnego słownictwa biznesowego;
 • dostęp do platformy e-learningowej;
 • wykorzystanie autorskich opracowań Ling Project, a także podręcznika i materiałów dostarczanych przez samych słuchaczy;
 • szkolenie kończy się egzaminem końcowym oraz uzyskaniem certyfikatu określającego osiągnięty poziom;
 • czas realizacji szkolenia to minimum pół roku;
 • kurs niemiecki biznesowy prowadzimy na poziomach od A2 do C1.

Deutsch Für Den Beruf / Niemiecki Specjalistyczny

Cel: podczas tego szkolenia kursanci przyswajają zagadnienia, które są przydatne w ich codziennej pracy i odpowiadają potrzebom ich grupy zawodowej. Zajęcia realizujemy w oparciu o zakres tematyczny związany z konkretną branżą. Niemiecki specjalistyczny to najbardziej popularny z kursów języka niemieckiego, które prowadzi Ling Project.

 

 

 

 

Realizacja:

 • szczególny nacisk jest położony na intensywną naukę specjalistycznego słownictwa biznesowego, zwracamy również uwagę na te obszary kompetencji, które są istotne dla słuchaczy;
 • zakres tematyczny kursu jest dostosowany do indywidualnego profilu biznesowego klienta, np. niemiecki dla prawników, niemieckie w branży finansowej, niemiecki w HR, niemiecki w IT i wiele innych;
 • zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem autorskich materiałów opracowanych przez Ling Project, a także tych, które dostarczają sami słuchacze – rzadziej korzystamy z podręcznika;
 • po zakończeniu zajęć słuchacze przystępują do egzaminu końcowego oraz otrzymują certyfikat ukończenia kursu;
 • czas trwania zajęć: minimum 3 miesiące;
 • kurs specjalistyczny niemiecki dla firm jest prowadzony na poziomach od B1 do C1.

Erfolgreich Kommunizieren / Warsztaty Komunikacyjne

Cel: doskonalenie umiejętności w zakresie określonych sposobów komunikowania się w różnego rodzaju sytuacjach zawodowych, takich jak np. negocjacje, prezentacje, wystąpienia publiczne, rozmowy telefoniczne, itp.

 

 

 

Realizacja:

 • nacisk na praktyczne wykorzystanie języka – rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz leksykalnych;
 • zajęcia są prowadzone na bazie autorskich materiałów opracowanych przez kadrę Ling Project;
 • cykl warsztatów kończy się uzyskaniem certyfikatu ukończenia kursu;
 • zajęcia odbywają się w formie warsztatowej i są podzielone na kilka odrębnych sesji. Warsztaty komunikacyjne znakomicie sprawdzają się jako uzupełnienie naszych pozostałych szkoleń języka z niemieckiego dla firm;
 • warsztaty są organizowanie na poziomach od A2 do C1.

Einzelne Sprachfertigkeiten / Zajęcia Kompetencyjne

Cel: rozwój w zakresie jednego, ściśle określonego obszaru kompetencji językowej, który wymaga od kursantów szczególnej uwagi i poświęcenia większej ilości czasu.

 

 

 

 

Realizacja:

 • zajęcia kompetencyjne są poświęcone rozwijaniu jednej określonej kompetencji językowej – mogą to być np. konwersatoria, zajęcia fonetyczne, zajęcia pozwalające rozwijać umiejętność rozumienia ze słuchu, itd.;
 • szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem podręcznika oraz materiałów autorskich Ling Project;
 • program zajęć jest podzielony na kilka osobnych modułów, dzięki czemu może być realizowany w ramach kilku odrębnych sesji w dogodnych terminach lub regularnie, równolegle do innych zajęć, które obejmuje nasza oferta;
 • zajęcia kompetencyjne przewidziane są dla kursantów na wszystkich poziomach od A0 do C1.

Kursy niemieckiego dla firm

Zajęcia z języka niemieckiego w firmie to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które mogą w ten sposób jednocześnie motywować pracowników i rozwijać ich kompetencje, realizując długoterminowe założenia szkoleniowe. Ling Project jest doskonałym partnerem zapewniającym profesjonalne rozwiązania umożliwiające osiągnięcie tych celów. Nasze kursy niemieckiego dla firm przekładają się na realne korzyści dla pracodawców i pracowników. Gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami już dziś!

Złóż zapytanie ofertowe


Złóż zapytanie ofertowe