Język angielski biznesowy

Prowadzanie negocjacji, rozmów telefonicznych czy codziennej korespondencji mailowej z partnerami z zagranicy przy niedostatecznej znajomości angielskiego biznesowego niesie ze sobą ryzyko nieporozumień wynikających z mało precyzyjnej komunikacji, może być przyczyną strat wizerunkowych oraz źródłem dodatkowego stresu. Opanowanie języka angielskiego biznesowego na kursach organizowanych przez Ling Project z Poznania pozwala na wyeliminowanie tych problemów, daje większą pewność siebie oraz lepsze możliwości wykorzystania kontaktów z zagranicznymi kontrahentami.

Angielski biznesowy / Business English

Cel:Aby odpowiedzieć na potrzeby osób dorosłych, które pragną płynnie posługiwać się językiem angielskim w celach zawodowych, w ramach naszej oferty przygotowaliśmy trzy rodzaje kursów, tzn. angielski biznesowy ogólny, angielski specjalistyczny oraz warsztaty komunikacyjne.

 

Co wyróżnia zajęcia z języka angielskiego Ling Project?

  • niezależnie od rodzaju wybranego szkolenia z zakresu biznesowego języka angiel-skiego, celem zawsze jest intensywny rozwój praktycznych umiejętności komunikacyjnych, czyli rozumienia ze słuchu oraz swobodnego wypowiadania się z wykorzystaniem niezbędnego słownictwa biznesowego;
  • zakres materiału zawsze jest dopasowywany do potrzeb klienta biznesowego lub insty-tucjonalnego, w przypadku kursów specjalistycznych do konkretnej branży oraz profi-lu działalności przedsiębiorstwa;
  • zajęcia są zawsze bardzo intensywne, angażujące i mają wymiar czysto praktyczny – wszystkie formy aktywności mają na celu symulowanie sytuacji, z którymi słuchacze mają styczność w życiu zawodowym;
  • oprócz nowoczesnych podręczników, na zajęciach wykorzystywane są materiały autorskie Ling Project oraz materiały autentyczne, często dostarczane przez samych słucha-czy;
  • w większości przypadków w cenie szkolenia zapewniony jest dostęp do platformy e-learningowej;
  • zajęcia mogą odbywać się online lub w siedzibie klienta – naszym celem zawsze jest zapewnienie maksymalnej elastyczności, tak aby możliwe było pogodzenie nauki z obowiązkami zawodowymi;
  • dajemy możliwość wyboru zajęć z rodzimym lektorem lub, najczęściej na wyższych poziomach zaawansowania, z native speakerem;
  • szkolenia są zawsze szczegółowo monitorowane i w miarę potrzeby modyfikowane, aby mieć pewność że założone cele są realizowane;
  • każdy kurs kończy się egzaminem oraz wystawieniem certyfikatu, który potwierdza ukończenie kursu oraz osiągnięty poziom;
  • angielski biznesowy dostępny jest na poziomach od A2 do C1.

Język angielski biznesowy

Szkolenia z języka angielskiego dla biznesu organizowane są przez Ling Project w taki sposób, aby w największym możliwym stopniu przynosiły realne efekty w postaci widocznych postępów w zakresie kompetencji komunikacyjnych. Naszym nadrzędnym celem jest to, aby nasi kursanci potrafili prowadzić rozmowy handlowe, negocjacje, korespondencję mailową i  w końcu poczuli, że są samodzielnymi użytkownikami języka, potrafiącymi się skutecznie komunikować w kontekście biznesowym.

Złóż zapytanie ofertowe


Złóż zapytanie ofertowe